ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายอำเภอสะเมิง เปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) พร้อมมอบตัวอย่างบัญชีผู้ร่วมลงนามร่วมต่อต้านการจุดไฟเผาป่า

นายอำเภอสะเมิง เปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) พร้อมมอบตัวอย่างบัญชีผู้ร่วมลงนามร่วมต่อต้านการจุดไฟเผาป่า


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ลานหน้าหอประชุมอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) อำเภอสะเมิงจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานในสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อปพร. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการกล่าวคำปฏิญานตนในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการน้อมนำศาสตร์มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และพิธีมอบ ตัวอย่างบัญชีผู้ร่วมลงนามร่วมต่อต้านการจุดไฟเผาป่า ให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ทุกตำบล ณ ลานหน้าหอประชุมอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง