ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 อนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
อนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย ..

วัดเขาชวัง จันทบุรี

 

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้ามนัสการ พระอาจารย์หนูทอง หาสจิตโต เจ้าอาวาสวัดเขาชวัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วัดเขาชวังแห่งนี้เป็นวัดเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่นำไม้เหลือใช้และส่วนหนึ่งทางวัดซื้อมา เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และ ไม้แดง
มาสร้างเป็นโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังเมื่อปลายปี ๒๕๕๓

โบสถ์ดังกล่าวพระอาจารย์หนูทอง หาสจิตโต เจ้าอาวาส วัดเขาชวัง มีแนวความคิดต้องการสร้างโบสถ์ไม่ให้เหมือนวัดอื่นๆ โดยใช้ศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย จึงจ้างช่างแกะสลักจากจังหวัดเชียงใหม่ มาทำการแกะสลัก เรื่องราวพุทธประวัติ / สัตว์ ๑๒ ราศี และ วิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณ

เนื่องจากเมื่อก่อนภูเขาลูกนี้จะมีหวายขึ้นจำนวนมาก คนโบราณเรียกหวายชนิดนี้ว่า “ หวายชวัง “ จึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อ หวายชวัง
ปัจจุบันโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายการคืนคุณให้แผ่นดินขออนุลักษณ์ความเป็นไทยและช่างไม้แกะสลักในยุคปัจจุบันหาได้ยากแล้ว
ดังนั้นรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอสะท้อนชีวิตช่างไม้แกะสลัก ณ วัดเขาชวัง จันทบุรี
ผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5