Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108

จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการและบริหารการจัดการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เพื่อเตรียมจัดงานพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช ที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (LAND MARK)ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ พลังศรัทธาและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน

ได้กำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุดวงชะตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108 บรรจุภายในเศียรองค์พญานาค และมีการประกวดบายศรีบูชาองค์พญานาคราชในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดและสมัครได้ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 14-16 มกราคม 2562 โดย อ. ลักษณ์ เราขานิเทศ ( หมอลักษณ์ ฟันธง ) ผู้รับผิดชอบในการประกอบพิธีบวงสรวงบรรจุดวงชะตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม ของแต่ละฝ่ายที่รับผิดอบ ทั้งทางด้านจัดสถานที่ การจราจร และพิธีการต่างๆ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เตรียมนางรำ 101 นางเพื่อเฉลิมฉลองในงานครั้งนี้ จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดตั้งโรงทาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม / รายงาน