Uncategorized ข่าว จันทบุรี เกษตรกร

จันทบุรี-ศูนย์อำนวยการเหตุการณ์ ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรีประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการใช้น้ำให้เหมาะสมกับกับปริมาณน้ำต้นทุนที่จะต้องใช้ตลอดฤดูกาล ทุกวันพุธเขื่อนคิรีธารปล่อยน้ำเพิ่ม

จันทบุรี-ศูนย์อำนวยการเหตุการณ์ ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรีประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการใช้น้ำให้เหมาะสมกับกับปริมาณน้ำต้นทุนที่จะต้องใช้ตลอดฤดูกาล ทุกวันพุธเขื่อนคิรีธารปล่อยน้ำเพิ่ม

วันนี้ ( 14 ม.ค.62 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นคณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี( ภัยแล้ง ) จังหวัดจันทบุรี เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำในจังหวัดจันทบุรีกำหนดมาตรการใช้น้ำให้เหมาะสมกับกับปริมาณน้ำต้นทุนที่จะต้องใช้ตลอดฤดูกาล ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอแผนการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนคิรีธาร ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 61.651 ล้น ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 81.12 ของปริมาณความจุเขื่อน จำเป็นต้องจัดสรรน้ำ กำหนดระยะเวลาการส่งน้ำโดยเบื้องต้น

คณะกรรมการได้เสนอแนวทางวางแผนปล่อยน้ำ เพิ่มเติมเฉพาะทุกวันพุธ ของเขื่อนคิรีธารที่ปกติปล่อยน้ำวันละ 1 แสน 5 หมื่น ลบ.ม.เพิ่มขึ้นอีก 5 แสน ลบ.ม. รวมเป็น 6 แสน 5 หมื่น ลบ.ม.โดยจัดสรรไปทางลุ่มน้ำเวฬุ อ.ขลุง 30 เปอร์เซ็นต์ จัดสรรน้ำมาทาง อ.มะขาม และแม่น้ำจันทบุรี 70 เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นตั้งแต่วันพุธที่ 22 มกราคม นี้ ไปจนถึงวันพุธที่ 27 พฤษภาคม ในส่วนของฝั่งลุ่มน้ำจันทบุรี น้ำที่ปล่อยลงมาเพิ่มเติมในทุกวันพุธขอความร่วมมือเกษตรกร และ ผู้ที่อยู่ใกล้เส้นทางน้ำผ่าน งดสูบน้ำ หรือกักเก็บน้ำเกินประมาณที่น้ำจะไหลผ่านเพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนจากเขื่อนคิรีธารสามารถลงมาถึงหน้าฝายยาง อ.เมืองเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ส่วนวันอื่น ๆ เกษตรกรสามารถสูบน้ำได้ตามปกติ ทั้งนี้คณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรีจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับแผนเพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูกาล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก