ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

(มีคลิป) มุกดาหารเปิดโครงการตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั้งจังหวัดช่วยลูกหนี้ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

มุกดาหารเปิดโครงการตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั้งจังหวัดช่วยลูกหนี้ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคน

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานโครงการตลาดนัดแก้หนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ ทุกเดือน โดยครั้งแรกทั่วประเทศกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม นี้ สำหรับไนเดือนถัดไป กำหนดจัดกิจกรรมเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ด้วยกลไก ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบรับคำปรึกษา และได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

จากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบทั้งในรูปแบบออนไลน์และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ จำนวนลูกหนี้ที่สมัครลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ แบ่งเป็น ลูกหนี้ จำนวน 472 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 334 รายโดยมีจำนวนยอดหนี้ทั้งหมด 29 ล้านบาทเศษ สำหรับอำเภอเมืองมีลูกหนี้ 188 ราย เจ้าหนี้ 113 ราย ยอดหนี้ 9,737,910 บาท (เก้าล้านบาทเศษ)

โครงการตลาดนัดแก้หนี้ในวันนี้ ลูกหนี้มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือจากจังหวัดฯทั้งส่วนราชการและธนาคารของรัฐในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปโดยเร็วที่สุด.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #แก้หนี้นอกระบบ