ข่าว พะเยา

พะเยา นำนิสิตนักศึกษา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 300 คน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พะเยา นำนิสิตนักศึกษา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 300 คน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง พร้อมเดินนำขบวนเดินรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมี นิสิต นักศึกษา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยการ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งเป็นจำนวน 3 จุดได้แก่บริเวณชุมชนหอพักฝั่ง

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ชุมชนร้านค้า ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา และการประชาสัมพันธ์โดยใช้จักรยานยนต์บริเวณพื้นที่ชุมชน และหอพักต่างๆ พร้อมกับแจกจ่ายแผ่นพับคู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ของการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งยังเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา ศึกษาเรียนทางการเมือง ที่นอกเหนือจากความรู้ตามหลักสูตรการศึกษา ที่ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีวิสัยทัศน์การเมืองที่ยาวไกล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (New Voter) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรด้วย

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ประธานกกต.เขต ผอ. กกต.เขต นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกว่า 300 คน

https://youtu.be/8Fzvm_b4pCs