Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มช.อ.เมือง ลงพื้นที่พบปะพูดคุย ทำความเข้าใจและขยายผลจากการอบรมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่ ทภ.3 ที่ผ่าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ย่ายยาว

เมื่อ 141000 มี.ค. 62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มช.อ.เมือง ลงพื้นที่พบปะพูดคุย ทำความเข้าใจและขยายผลจากการอบรมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่ ทภ.3 ที่ผ่าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ย่ายยาว อ.เมือง จว.พ.เพื่อเป็นการลดน้ำเน่าเสียไม่ให้ไหลสู่คูคลองและยังสามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้ ปฏิบัติเป็นไปด้วยความร้อย ประชาชนมีความสนใจ เป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ