Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับ พ.ต.อ.อิทธิ ชำนาญหมอ ผกก.สภ.ไทรงาม

เมื่อ 14 เม.ย.62 , 1040 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับ พ.ต.อ.อิทธิ ชำนาญหมอ ผกก.สภ.ไทรงาม , นายกฤษณะ หอมกิจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ไทรงาม , รองนายก อบต.ไทรงาม , อปพร.อบต.ไทรงาม , ผู้นำท้องที่ และ อสม. ต.ไทรงาม

ร่วมให้การต้อนรับ นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะติดตาม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จุดตรวจ/จุดบังคับใช้กฎหมายและจุดบริการประชาชน ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติการจราจร สภ.ไทรงาม ( สี่แยกไฟแดง เข้า อ.ไทรงาม )

โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย