ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลพุทธศักราช

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลพุทธศักราช 2562 Rest area
ที่หน้าสำนักงานแขวงทางหวงร้อยเอ็ด ถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลพุทธศักราช 2562 Rest area โดยการบูรณาการร่วมของ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวัชรา สถิตเสถียร นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลพุทธศักราช 2562 Rest area ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน ช่วงคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยใช้หัวข้อ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งศูนย์เพื่อบูรณาการร่วมกันภายใต้มาตรการวันทาน Sport One Family เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงคมนาคมภายใต้มาตรการขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด สำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ไฟใส่หมวกกันน็อค สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้บูรณาการร่วมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจในระหว่างช่วงเวลา 7 วัน แห่งความปลอดภัย
หน่วยงานร่วมบูรณาการ ประกอบด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดท่าอากาศยานร้อยเอ็ดสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 สำนักงาน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณหน้าแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี โดยเฉพาะศูนย์ดังกล่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จะใช้เป็นจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามและยโสธรเข้าร่วมปฏิบัติงาน ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นการให้ข้อมูลการเดินทางให้บริการเป็นจุดพักรถ และให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็นห้องน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ได้คาดหมายว่าการตั้งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นมาตรการสำคัญที่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง

/////////
儘さ«»news.1_1
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ