ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 16 ปี 2567

13 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุม กศจ. มีเรื่องเสนอเพื่อทราบต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” และการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเห็นชอบ 1. การขอยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านโนนข่า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด  และ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บำรุง) อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากมีนักเรียนน้อยและขาดข้าราชการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2. การขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน