ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

นร.ประถมปทุมธานี ทำพานไหว้ครูเปลี่ยนดอกไม้เป็นอุปกรณ์การศึกษา ส่งต่อโรงเรียนขาดแคลน

13 มิถุนายน 2567 ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางกาญจนาคล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม วันไหวัครูประจำปี 2567 ขึ้น มีกิจกรรมประดิษฐ์พานพุ่มไหว้ครู ด้วยอุปกรณ์ทางการเรียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขลาดแคลนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานคับคั่ง


สำหรับพิธีไหว้ครูด้วยการจัดพานอุปกรณ์การศึกษานี้ จัดต่อเนื่องมากว่า 5 ปีแล้ว ถือเป็น 1 ประเพณีของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ที่ที่ มี Concept ของการจัดพานไหว้ครู เป็นเรื่องของการมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อการมอบให้กับผู้ยากไร้และโรงเรียนที่ขลาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ โดยการจัดทำพานไหวัครูของแต่ละชั้นเรียน จะใช้อุปกรณ์ทางการเรียน อาทิ หนังสือต่างๆ สมุด ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกบาส ลูกปิงปอง นำมาประดับตกแต่งพร้อมด้วยดอกไม้ตามธรรมเนียมดั้งเดิม

เพื่อสืบสานและต่อยอดทางความคิด เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งพานไหว้ครูทั้งหมดทางโรงเรียน จะรวบรวมไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่อไป.