ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและยา

เปิดชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีชุมชนบ้านไทยจีนยูนาน 14 กันยายน 2561 นายอนวัช สัตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีชุมชน บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน)

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
140961_เปิดชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีชุมชนบ้านไทยจีนยูนาน


14 กันยายน 2561
นายอนวัช สัตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีชุมชน บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน)หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการ อำเภอไชยปราการ นายวิญญู หยาง ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ประกาศเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ในเชิงนวัตวิถีชุมชน เปิดตัวรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ตามที่รัฐบาล คสช มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างรายได้สร้างความมั่นคง และความสามัคคีภายในชุมชน โดยให้ทางภาครัฐเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านใหม่หนองบัวเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมา55 ปีโดยนายพลลี เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ขอตั้งกองกำลังทหารกองพล93 ในตะเข็บชายแดนไทยและได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ให้ช่วยดูแลตะเข็บชายแดนพร้อมช่วยผลักดันโจรคอมมิวนิส เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยและได้ตั้งกองกำลังมาระยะหนึ่งจึงได้ปลดอาวุธมอบให้กับรัฐบาลไทยและบางส่วนประพฤติตนดีได้รับสัญชาติไทยและกว่า95% การเปิดตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี

 

ได้นำเอารูปแบบความเป็นอยู่ของไทยจีนหยูนนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม การแต่งตัว อาหารการกิน สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ที่ยังนำเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ ได้นำนักท่องเที่ยวที่มาเข้ารับชมการคั่วกาแฟ การผลิตผักดองหยูนนาน การทำใส้กรอกหยูนนาน การทำหมูหรือเนื้อส้มทรงเครื่องหยูนนาน การทำสุราชุมชน สุราวอดก้า อาหารกระป๋อง ที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน ใช้คนในชุมชนที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าสู่ชุมชนและครอบครัวผู้ผลิตและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ได้ในหมู่บ้านนี้ และยังมีสถานที่ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้โดยทางหมู่บ้านจัดบริการในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ศักดิ์สิทธิ ให้เข้านมัสการ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง ถ้ามาในวันหยุดก็จะมีการแสดงของชาวบ้านในชุมชนพร้อมให้ชมแบบหยูนนานหลายชุด