ข่าวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล

ศรีสะเกษ !! มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล หลวงพ่อเลี่ยม กิตติเมธี มอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่บ้านง้อ

ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานรับมอบโค-กระบือ จากมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล หลวงพ่อเลี่ยม กิตติเมธี จำนวน 52 ตัว เพื่อมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 ราย โดยมีนายชาลี สุขศรี ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นางอรสา โสภา เลขานุการ นายบุญส่ง ศรีวัง กรรมการ นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับมอบ เป็นกระบือจำนวน 21 ตัว และโคจำนวน 31 ตัว

โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงกันระหว่างมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล หลวงพ่อเลี่ยม กิตติเมธี กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ว่า เกษตรกรต้องเลี้ยงโค-กระบือด้วยใจรักและผูกพัน ให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลา 10 ปี ห้ามฆ่า ห้ามขาย เมื่อเกษตรกรทำผิดสัญญาต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท การมอบโค-กระบือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

**********
ข่าว …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ …. อรสา โสภา รายงาน