Uncategorized

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 จัดกำลังพล 3 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,ประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 ราย

เมื่อ 13 พ.ย.61,1530 พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 จัดกำลังพล 3 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,ประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 ราย คือ นาง ถา เทพวงค์ อายุ 99 ปี บ้านเลขที่ 127 ม.1 บ.ห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง/ผู้พิการ ซึ่งป่วยจากการหกล้มทำให้ร่างกายท่อนล่างขยับตัวไม่ได้ มีผู้ร่วม จำนวน 15 คน เสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลา 1700 น.