Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ประธานสภาวัฒนธรรมเปิดงานอัญมณีดอยแห่งประเทศไทย

ประธานสภาวัฒนธรรมเปิดงานอัญมณีดอยแห่งประเทศไทย

13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:00 น ดร วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดงาน อัญมณีดอย แห่งประเทศไทย ที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562

บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสื้อผ้าชุดประจำเผ่าอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆและการประกวดนางสาวอัญมณีดอยการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่างานอัญมณีดอยแห่งประเทศไทยนี้จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนที่สำคัญเป็นการสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป

 

https://youtu.be/PYfgpEhKK58