ข่าว สระแก้ว

(สระแก้ว) – รร.อนุบาลวัดสระแก้ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

(สระแก้ว) – รร.อนุบาลวัดสระแก้ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการ เข้าร่วมแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบินอากาศยานประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์ และ มัลติโรเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวนนักเรียน 2 คน ประกอบไปด้วย เด็กหญิงวรกมล สาพล และเด็กหญิงเบญญาภา เชื้อแก้ว นักเรียนชั้น ป.5 แข่งขัน 2 รายการ

1.ประเภท เครื่องบินพลังยาง บินในเวลาที่กำหนด ระดับ ประถมศึกษา- มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ประเภท เครื่องบินพลังยางจำลอง Nieuport 17 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการนี้ เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อแก้ว ชั้น ป.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องบินพลังยาง บินในเวลาที่กำหนด ปี 2565
เด็กหญิงวรกมล สาพล ชั้น ป.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องบินพลังยาง บินในเวลาที่กำหนด ปี 2566 เข้ารับพระราชทานฯ รางวัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพข่าว : รร.อนุบาลวัดสระแก้ว นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน