ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ ตื่นตาโดมท้องฟ้าจำลองในงานคาราวานวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติยกคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.จัดแสดง เพื่อให้ความรู้นอกห้องเรียนกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล สร้างแรงบันดาลใจให้ประสบการณ์จริงโดยยกท้องฟ้าจำลองมาจัดแสดงโชว์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีกิจกรรมกองคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยความมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้กับการต้อนรับ


ทั้งนี้นางสาวอรสา ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะที่ได้ยกคาราวานวิทยาศาสตร์มาให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความรู้นอกห้องเรียน แชร์ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ได้สัมผัสกับของจริง มีการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสนุกกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2548 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7 ล้านคน
นางสาวอรสา ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีเป้าหมายให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการยกคาราคาวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สัมผัสของจริง ทดลองจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนมาตลอดในช่วงระยะเวลา 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มีผู้เข้าชมกว่า 7 ล้านคน ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานพื้นฐาน สื่อสัมผัสทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 นี้

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) พิพิธภัณฑ์สิรินธร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาวง มีการตั้งโดมท้องฟ้าจำลองโดยมีวิทยากรเล่าเรื่องราวที่ให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ การกำเนิดของโลก กำเนิดดวง จักรราศี มีการจัดแสดงสาทิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีเครื่องเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองเล่น ทดลองคิด มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก อธิบายให้ความรู้กับเยาวชน สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ