Uncategorized

อบรมให้เข้าใจ !! ท่าเรือแหลมฉบัง จัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

อบรมให้เข้าใจ !! ท่าเรือแหลมฉบัง จัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯในครั้งนี้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิธ 19 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโรคดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากมีผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และท่าเรือแหลมฉบัง ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลัก ที่มีเรือสินค้า เรือโดยสาร และผู้เดินทาง จากนานาประเทศผ่านเข้า – ออก ซึ่งอาจนำพาเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวเข้ามาด้วย

จึงจัดให้มีการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิธ 19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.