Reporter&Thai Army

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. เป็นประธานในพิธีพบปะและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทหารกองหนุนและกลุ่มพลังมวลชนของหน่วย

เมื่อ 15 มึ.ค.62,0900 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. เป็นประธานในพิธีพบปะและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทหารกองหนุนและกลุ่มพลังมวลชนของหน่วย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีหน.ส่วนราชการ และทหารกองหนุนพื้นที่ จว.พ.ย.ร่วมกิจกรรม ประมาณ 900 นาย ทั้งนี้ หน่วยได้จัด ชป.กร.มทบ.34 (ขุนภักดี 34) รณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยและกองทัพ จัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและตัดผม. การสาธิตการทำเครื่องบำบัดน้ำเสีย โดย ชป.มวลชน, การมอบทุนให้ทหารกองหนุน 10 ทุน, มอบหมวก จำนวน 500 ใบ และมอบโคพันธุ์พื้นเมืองให้กับกำลังพลและทหารกองหนุน จำนวน 14 ตัว ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย