Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อม อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ดูแลประชาชนถึงพื้นที่….

มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อม อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ดูแลประชาชนถึงพื้นที่….

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.พลตรี ทวีศักดิ์ วงค์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้บัญชาการกองอาสาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก/ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดชุดเเพทย์เคลื่อนที่ จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ชุดบริการตัดผมให้กับประชาชน , ชุดซ่อมเครื่องการเกษตร, รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ และชุดดำรงธรรม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ วัดสามเรือน ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน