Reporter&Thai Army

บ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะขาด จากพายุโซนร้อนมังคุด เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติ สามารถติดตั้งสะพานแบริ่ง ช่วงที่1 ด้านจากภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านของลำน้ำเสร็จ เหลือ อีก1 ด้านออกจากหมู่บ้าน

เมื่อ 21 ก.ย.61 เวลา 0800 พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.17 พัน.4/รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่2 กกล.รส. จว.พ.ย.สย. จัดกพ.นายสิบ,พลทหาร/ชป.ประจำพื้นที่ อ.เชียงคำ ร่วมกับ จนท.แขวงทางหลวงชนบทพะเยา,จนท.ส่วนเครื่องกลแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายที่17 ,จนท.อบต.แม่ลาว ติดตั้ง/ประกอบสะพานเหล็กชั่วคราว (สะพานแบริ่ง) คอสะพานข้ามลำน้ำลาว บ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะขาด จากพายุโซนร้อนมังคุด เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ที่ผ่านมา
ผลการปฏิบัติ สามารถติดตั้งสะพานแบริ่ง ช่วงที่1 ด้านจากภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านของลำน้ำเสร็จ เหลือ อีก1 ด้านออกจากหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าวันนี้ก็น่าจะเสร็จและใช้งานได้