ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ 5

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 53 คน
อนึ่ง เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “ทิศทางของประเทศหลังการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ” ให้แก่คณะฯ ด้วย
จากนั้น คณะฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา และสถานที่สำคัญในรัฐสภา

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน