ข่าวรัฐสภา

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ