ข่าวเชียงใหม่

ประชาชนรดน้ำดำหัวคณะสงฆ์ขอพรปี๋ใหม่เมือง

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ประชาชนรดน้ำดำหัวคณะสงฆ์ขอพรปี๋ใหม่เมือง
19 เมษายน 2562
นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน กลุ่มผู้อาวุโส เยาวชน กลุ่มชนเผ่า ได้เดินทางมาร่วมกระทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะพระสงฆ์ อำเภอไชยปราการ โดยมีท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ประธานโครงการป่ารักน้ำ (กลุ่มรักษาป่าเพื่อรักษาแหล่งต้นทุนน้ำเพื่อความยั่งยืน)เป็นประธานพระสงฆ์นำพระสงฆ์และสามเณรเข้ามาร่วมในการรับการคาราวะรับการรดน้ำดำหัว ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวล้านนา และมีการแห่นำพระเจ้าพรหมมหาราช ผู้สร้างเมืองไชยปราการ และนำพระพุทธรูปตัวแทนพระพุทธเจ้าที่ชนชาวล้านนานับถือ รูปเหมือนหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม ผู้ที่ต่อสู้และพัฒนากิ่งอำเภอไชยปราการ จนได้รับการตั้งเป็นอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ และเป็นพระที่พัฒนาให้มีการสร้างถนนหนทางในพื้นที่ชนบทเป็นเส้นทางสู่หมู่บ้านจนพัฒนาสู่ความเจริญในวันนี้ ทางประชาชนได้รับทราบและยังรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านนั้นมีพระคุณในการสร้างและพัฒนาจนอำเภอไชยปราการจากเมืองเล็กๆแต่เจริญกว่าเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆสภาวะทางการเกษตรกรรม การค้าขาย การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยังเป็นหนึ่งมาโดยตลอด วันนี้มีประชาชนทุกพื้นที่เข้ามาร่วมในการรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะสงฆ์มากกว่า 3,000 คน และตอนท้ายกิจกรรม นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ได้เข้ามอบสิ่งของเพื่อขอขมา และขอพร จากกลุ่มผู้อาวุโสคนเฒาคนแก่ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาให้มีการยกโทษและอวยพรในสิ่งที่ดีต่อกันต่อไป ทางชุดทหารกองบังคับการควบคุมที่2หน่วเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง และทหารจากกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนที่ 1 มาร่วมในการแห่พระเจ้าพรหมมหาราชเข้ารับการรดน้ำจากประชาชน ยอมรับว่าทุกหน่วยงานมีความรักสามัคคีกันและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางล้านนาที่ดีดีไว้สืบต่อลูกหลานต่อไป