ข่าวรัฐสภา

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน