Uncategorized

พะเยา สวนสาธารณะหน้าตาเมืองพะเยาไร้คนดูแล

พะเยา สวนสาธารณะหน้าตาเมืองพะเยาไร้คนดูแล

สวนสมเด็จย่า เทศบาลเมืองพะเยา สวนสาธารณะที่ถือเป็นหน้าตาของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ถูกปล่อยให้รกร้าง มีเศษหญ้าวัชพืชเข้าปกคลุม จนเป็นทัศนอุจาด ไร้คนดูแล ชาวบ้านวอนเข้าแก้ไขปรับปรุงทำความสะอาด ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากถูกปล่อยรกรุงรังมากว่า 1 ปี

สภาพของสวนสาธารณะ สวนสมเด็จย่า ที่ตั้งอยู่บริเวณกว๊านพะเยา ต้องถูกปกคลุมด้วยเศษวัชพืช และหญ้า รกรุงรัง มานานนับ 1 ปี โดยขาดผู้ดูแล จนทำให้เป็นทัศนอุจาด ที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา โดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าทำการดูแลและชี้แจงกับชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านระบุว่า สภาพดังกล่าวที่เกิดการทรุดโทรมของสวนสาธารณะพบเห็นมากว่า 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ทำลายการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยา อย่างหนัก เนื่องจากไม่มีหน่วยงานไหนเข้าทำความสะอาดและดูแล ซึ่งชาวบ้านวอนขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นทัศนวิสัยที่เลวร้ายก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ที่จะถึงในเร็ววันนี้