ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวอาชญากรรม ข่าวเด่น

เกาะพะงัน กวาดล้างต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย

อำเภอเกาะพะงันร่วมบูรณาการ ฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว,สภ.เกาะพะงัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กต่างชาติผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน


14มีนาคม 2567 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน ได้สั่งการบูรณาการกวาดล้างและเข้าตรวจสอบการดำเนินการกิจการ ธุรกิจของชาวต่างชาติ ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน โดยได้เข้าตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กต่างชาติ ที่หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน,ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,สภ.เกาะพะงันและกก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเกาะพะงัน ฝ่ายความมั่นคง ที่มีมว.ต.อัครพล พูลผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.เกาะพะงัน หัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเกาะพะงัน (ฉก.ธารเสด็จ) ได้ร่วมกันจับกุมตัว
1.MS.SULI อายุ 56 ปี สัญชาติ อิสราเอล
โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, รับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน และเป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง”
2.MR.ALON อายุ 50 ปี สัญชาติ อิสราเอล
โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
3.MR.DANIEL อายุ 38 ปี สัญชาติ บริติช
โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
4.MS.LOUISE อายุ 42 ปี สัญชาติ แอฟริกาใต้
โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”
5.MS.HLA HLA อายุ 28 ปี สัญชาติ เมียนมา โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”

จากนั้นได้จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ถูกจับในคดีนี้พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป