ข่าว สระแก้ว

สระแก้ว – สงกรานต์สระแก้วดุ ผ่านไปแค่ 4 วันยอดตายสูงถึง 6 ศพ บาดเจ็บ 17 คน และเกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง

สระแก้ว – สงกรานต์สระแก้วดุ ผ่านไปแค่ 4 วันยอดตายสูงถึง 6 ศพ บาดเจ็บ 17 คน และเกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว รายงาน สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่สี่ ในช่วง 7 วันอันตรายว่า วันที่ 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ,อำเภอวัฒนานคร ,อำเภออรัญประเทศ อำเภอละ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ซึ่งผ่านไปเพียงแค่ 4 วัน มียอดอุบัติเหตุสะสม จำนวน 22 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ สะสม 17 ราย และมีผู้เสียชีวิต สะสมเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ 2 คนยกเว้นวันแรก รวมจำนวน 6 ศพ

สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับขี่รถรถมอเตอร์ไซด์หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80 ซึ่งทั้งหมดดื่มสุรามากถึงร้อยละ 75 และไม่สวมหมวกกันน็อก อีกร้อยละ 25 และในจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว เป็นคนเดินเท้าด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทางตัวเลขสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พบว่า จากสถิติสะสม (11-13 เมษายน 2562) รวม 3 วัน มีจำนวนครั้งอุบัติเหตุสะสม (11-13 เมษายน 2562) รวม 1,665 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวมจำนวน 1,728 คน และผู้เสียชีวิต รวมจำนวน 174 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 10 ราย รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 9 ราย และจังหวัดลพบุรี 7 ราย.

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว
ภาพอุบัติเหตุ/จากกู้ภัยสว่างสระแก้ว