ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะเฉลิม พระเกียรติฯ

14 มิถุนายน 2567  นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้มีพระสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งยืนนานตลอดไป ณ โรงแรม KAMALAYA KOH SAMUI หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และโรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี ผู้บริหาร พนักงานโรงแรม KAMALAYA KOH SAMUI จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 39 ราย ได้รับโลหิต 31 ยูนิต (คิดเป็น 12,400 CC) ไม่ผ่านการคัดกรอง 8 ราย