ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ที่ร้อยเอ็ด

14 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และหน่วยงานภาคี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรม ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษา รวม 12,022 ราย

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจก ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษา จำนวน 342 ราย เป็นกาช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมนึก บุญศรี  รายงาน