Uncategorized

เชิญพี่น้องชาวไทยร่วมงานพิธีสวดพุทธมมต์อุทิศแด่ พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เชิญพี่น้องชาวไทยร่วมงานพิธีสวดพุทธมมต์อุทิศแด่ พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

นายทวัฒชัย แสนประสิทธิ์ กำนันตำบลกุดพิมาน คณะกรรมการวัดบ้านไร่ ขอเชิญศิษยานุศิษย์ จากทั่วสารทิศ เข้าร่วม
พิธีสวดพุทธมนต์อุทิศแด่ พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙. ๓๐ น ภายในพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ อบต.กุดพิมาน ประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีในงานมีการแจกวัถถุมงคล

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา