ข่าว ปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี มอบรางวัล “คนดีที่เรายกย่อง” และกระดิ่งประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เชิดชูคุณงามความดีให้เด็กหญิง ญาณัจฉรา ธรรมพิชัย

จังหวัดปราจีนบุรี มอบรางวัล “คนดีที่เรายกย่อง” และกระดิ่งประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เชิดชูคุณงามความดีให้เด็กหญิง ญาณัจฉรา ธรรมพิชัย

วันนี้ (15 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้แทนมอบเสื้อ “คนดีที่เรายกย่อง” และกระดิ่งประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมของที่ระลึกจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ
โดยมีนายพงษ์สิทธิ เนื่องจำนงค์ ได้กล่าวถึงพระเมตตาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมของที่ระลึกจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ ให้แก่เด็กหญิง ญาณัจฉรา ธรรมพิชัย อายุ ๙ ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ได้ทำความดี โดยเก็บเงินสดได้จำนวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท นำส่งต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ระเบาะไผ่ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา เพื่อให้ติดตามนำส่งคืนให้แก่เจ้าของเงินอย่างครบถ้วน เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอศรีมหาโพธิและครอบครัว “ธรรมพิชัย” ที่ได้รับพระเมตตาในคร้ังนี้ ด้วยความระลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

………………………………..
ข่าวโดย: Jittima.R
ภาพ: บุญรอด ฤกษ์ดี