Uncategorized ข่าว พะเยา ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว

พะเยา ไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดพะเยาจัดการแข่งขันไตรกีฬา กว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ร่วมแข่งขัน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดพะเยาโดยมีนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 600 คน

นักกีฬาจำนวนกว่า 600 คน ต่างเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา “กว๊านพะเยาไตรกีฬา”ครั้งที่ 1 ที่ทางจังหวัดพะเยา โดยอำเภอเมืองพะเยา ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งให้นักกีฬาได้มีสนามในการแข่งขันและร่วมการแสดงทักษะฝีมือในด้านกีฬา ที่ต้องใช้พละกำลังและมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการแข่งขันทั้งประเภททีม ประเภทเดี่ยว กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นก็จะประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำ 750 เมตร บริเวณกว๊านพะเยา ปั่นจักรยาน รอบกว๊านพะเยา 26 กิโลเมตร และวิ่งจากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ไป-กลับ สวนสุขภาพพะเยา รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม ประเภทเดี่ยว ชาย-หญิง ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 600 คนท่ามกลางกองเชียร์และผู้เข้าชมที่เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก