Uncategorized

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าวัฒนธรรมชาวอีสานล้านนา ณ วัดปางต้นผึ้ง ม.5 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย

15 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าวัฒนธรรมชาวอีสานล้านนา ณ วัดปางต้นผึ้ง ม.5 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย โดยมีพี่น้องอีสานที่ย้ายถิ่นฐานครอบครัวมาอยู่ในเชียงรายจากหลายอำเภอเช่น อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เทิง อ.ดอยหลวง อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งราย อ.เมืองเชียงรายฯ นำโดยคณะสงฆ์ และผู้ใหญ่บ้านนำพาคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าตามประเพณีวัฒนธรรมอีสานล้านนาปีละ 1 ครั้งดำเนินการมาเป็นเวลาสิบกว่าปีไปตามวัดในถิ่นทุรกันดารห่างไกลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการเชื่อมบุญเชื่อมกุศลกับชาวพุทธในเชียงรายด้วยกัน