Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำ พตส.10 ดูงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำ พตส.10 ดูงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.10)​ศึกษาดูงาน “แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย”

ศาสตราจารย์​ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูล พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ​การเลือกตั้ง​ พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลตำรวจเอก จรุวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันนำคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน “แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย” (ศส.ปชต.)​ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอป่าแดดให้การต้อนรับ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โดยคณะมีกำหนดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโป่งช่าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้นำนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลป่าแดด เฮียตำบลณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ได้มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน “แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย” ของศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการชุมชนมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยนายมานพ ชัยบัวคำ ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร และนางสาวอลิสา สนธิ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ร่วมบรรยายสรุปกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้บ้านโป่งศรีนครอีกด้วย
???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
15/11/62