นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ ร่วมกับ ผู้แทน ผบ.ฉก.นธ.๓๐ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชน


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ ร่วมกับ ผู้แทน ผบ.ฉก.นธ.๓๐ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ณ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว อำเภอตากใบ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกมะเฟือง หมู่ที่ ๑ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน โดยได้ให้กำลังใจ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป