หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) เกษตรอำเภอประจำตำบลพนมรอก, จนท.กรมทางหลวงชนบทที่ ๘ ,นายช่าง อบต.พนมรอก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


– เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๔๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) เกษตรอำเภอประจำตำบลพนมรอก, จนท.กรมทางหลวงชนบทที่ ๘ ,นายช่าง อบต.พนมรอก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากน้ำในสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ที่ใช้ทั้งหมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๑ ต.พนมรอก คาดว่าน้ำจะไม่พออุปโภค โดยทางกรมทางหลวงชนบทที่ ๘ นครสวรรค์ ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่แบบ ๒ ช่องทาง ความยาว ๑๔ ม. ทดแทนท่อเก่า เพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองท้ายเขาพนมรอก ซึ่งเป็นน้ำในระดับเดียวกับบึงบอระเพ็ด ให้ได้ปริมาณน้ำที่ต้องการก่อนที่ระดับน้ำจะลดลง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยบริเวณจุดที่วางท่อเนื่องจากเป็นที่สัญจรของชาวบ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย