Reporter&Thai Army

ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ ชป.ร้อย.รส.3 กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.วังทอง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการลดฝุ่นละอองบนท้องถนนและพื้นที่ชุมชน บริเวณถนนสาย พ.ล.-หล่มสัก(แยกซีพี)

เมื่อ 15 ม.ค.62 เวลา 1800 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ ชป.ร้อย.รส.3 กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.วังทอง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการลดฝุ่นละอองบนท้องถนนและพื้นที่ชุมชน บริเวณถนนสาย พ.ล.-หล่มสัก(แยกซีพี)

 

 

ซึ่งมีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำใหัการสัญจรมีปัญหาฝุ่นละอองกระจาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหามลพิษและวิกฤติต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอานามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าตรวจเยี่ยมด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรได้รับผลกระทบได้รับความร่วมมือจาก อบต.วังทอง,อบต.สมอแข,แขวงการทางหลวง พ.ล.(อ.วังทอง)ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำน้ำ ,จนท.ตร.สภ.วังทองและสมอแข สนับสนุนจราจร และในการนี้ พล.พัฒนา 3 ได้นำเครื่องมือดับเพลิงภายในอาคารควบคุมระยะไกล(LUF60) เข้าดำเนินการผลการดำเนินการสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้อย่างดี เป็นที่พอใจของประชาชนอย่างยิ่ง