นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชวันนี้ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับมอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้แทนพระองค์ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย 

สำหรับ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” นั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งสำนักราชเลขาธิการไดกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมาวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเป็นประจำทุกปี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย