นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ลงพื้นที่ วัดกงไกรลาศ และโรงเรียนบ้านดงเดือย

– เมื่อ 16 ม.ค. 62 เวลา 1430 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ลงพื้นที่ วัดกงไกรลาศ และโรงเรียนบ้านดงเดือย
เพื่อประสานสถานที่ เตรียมดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562 ณ ต.กง อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.