Reporter&Thai Army

พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒ มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ จัดกิจกรรม “ลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง เพื่อสร้างสุขให้กับประชาชน”

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒ มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ จัดกิจกรรม “ลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง เพื่อสร้างสุขให้กับประชาชน” โดย มทบ.๓๒ จัดกำลังพลและรถน้ำ ร่วมกับ ปภ.เขต ๑๐ , ปภ.จว.ล.ป. , ทศ.นครลำปาง , รด.จิตอาสา และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมทำความสะอาดฝุ่นละออง และเศษวัสดุ บนท้องถนน และทำการพ่นสเปรย์น้ำ เพื่อลดมลพิษของฝุ่นละอองบริเวณชุมชนเมือง ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ที่ให้เร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง บริเวณข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมืองลำปาง จว.ลป.