ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์โรงเรียนกพส.จัดงานวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

กาฬสินธุ์โรงเรียนกพส.จัดงานวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ทำบุญอุทิศส่วนกุศล บูชาและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู
วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปทำบุญถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครู และอุทิศส่วน บุญส่วนกุศลให้กับเพื่อนข้าราชครูที่ล่วงลับไปแล้ว
จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบูชา และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ตัวแทนครูอ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ ยืนสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนที่ประธานในพิธีจะอ่านสารนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากจากนี้ยังมีการแสดงรำบูชาครู มอบเกียรติบัตร และรางวัลต่างๆให้กับคณะครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจกับครูได้ปฏิบัติหน้าที่อบรมสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักเรียนและลูกศิษย์ต่อไปด้วย