Uncategorized

สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) 5 จังหวัด มอบสิ่งของให้แก่ทหารพรานชายแดนตราด

ข่าว/สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) 5 จังหวัด มอบสิ่งของให้แก่ทหารพรานชายแดนตราดคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับทหารพรานนาวิกโยธิน พร้อมด้วยสมาคม,ชมรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด รวม 5 จังหวัด จำนวนกว่า 200 คน โดยมีน.อ.ธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการฯ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 533 (บ.ชำราก) และสักการะอนุสรณ์สถานการสู้รบยุทธการบ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราดคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกำลังพลทหารพรานพื้นที่จังหวัดตราด และนำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพมามอบให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนั้น มีความรู้สึกถึงความห่วงใยจากแนวหลังที่มีต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน สำหรับสิ่งของทางสมาคม,ชมรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด รวม 5 จังหวัด นำมามอบให้ในวันนี้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องตัดหญ้า ถังสำรองน้ำจืด 2,000 ลิตร ถังแช่เย็น และอื่นๆอีกหลายรายการน.อ.ธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณแทนกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธิน ที่สมาคม,ชมรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) ร่วมกันสมทบทุนซื้อสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับทหารพรานในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งตามแนวชายแดนในพื้นจังหวัดตราด ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีพอย่างดีเยี่ยม สร้างความปลาบปลื้มแก่ทหารทุกกองร้อยที่ได้รับสิ่งของในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน