Reporter&Thai Army

ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน ….ผบ.มทบ.39 จัดชุดวิทยากร Work Shop ทำถังบำบัดน้ำเสียครัวเรือน…

ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน ….ผบ.มทบ.39 จัดชุดวิทยากร Work Shop ทำถังบำบัดน้ำเสียครัวเรือน…

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดวิทยากรทำถังบำบัดน้ำเสีย ลงพื้นที่ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน โดยจะติดตั้งที่บ้านกำนันหรือ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ลูกบ้าน ได้มาศึกษาแบบและวิธีการติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ้านของตนเอง ในพื้นที่ตำบลหนองแขม, ตำบลดงประคำ และ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้พบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป