Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น โดย หมู่.รส.ร้อย.รส. ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วม สภ.สันติสุข, ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา อ.สันติสุข

เมื่อ 160830 เม.ย.62 กกล.รส.จว.น.น โดย หมู่.รส.ร้อย.รส. ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วม สภ.สันติสุข, ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา อ.สันติสุข ร่วมประจำจุดบริการประชาชน/นักท่องเที่ยว และตั้งจุดตรวจ/จัดสกัด กวดขันวินัยจราจรในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สามแยกห้วยปา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย