ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ  

15 พฤษภาคม 2567 พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พันเอกยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชุดเพิ่มประสิทธิภาพฯ ลงพื้นที่ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด,ศูนย์ป้าไม้ร้อยเอ็ด และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก, ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ตำบลบึ่งงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการความพร้อม และความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ การบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน