Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์ ยังคงทรงตัว!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
ยังคงทรงตัว!!

 

สถานการณ์น้ำป่าไหล
หลากเนื่องจากฝนตก
สะสมนับชั่วโมงประกอบ
กับชลประทานปล่อยน้ำ
ออก ในพื้นที่ ต.บุฝ้าย
ต.หนองแก้ว ถูกมวลน้ำ
ป่าจากเขาใหญ่ไหลลงสู่
พื้นที่ต่ำท่วมบ้านเรือน
และพื้นที่การเกษตรของประชาชนจำนวนหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจ
บ้านนาแขม บ้านนาและ
ถูกน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางบางจุดยาว 50-80 เมตร ช่วง
สายวานนี้ นายอำเภอ
ประจันตคามกำนัน-ผู้
ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจ
แนะนำผู้นำเตือนประชา
ชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติด
กับคลองให้ระมัดระวัง
น้ำท่วมฉับพลัน จาก
สถานการณ์น้ำท่วมวานนี้ยังไม่มีการสูญหาย
หรือเสียชีวิต ล่าสุดเมื่อ
เวลา 06.00 น.ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจ
น้ำอีกครั้งพบว่า น้ำยัง
คงทรงตัวบางแห่งเพิ่ม
ขึ้นเพราะเป็นที่ต่ำ จาก
น้ำท่วมหลากประชาชน
ออกมาหาปลาไปประ
กอบอาหารในครัวเรือน
กันอีกด้วย…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…