ข่าวกระแสสังคม

นพค.53 รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว”

นพค.53 รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่สระน้ำสาธารณะ บ้านหนองโน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกคงฉัตร เกษสุวรรณ รอง ผบ.นพค.53 เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ“กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว” โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 180,000 ตัว ประกอบด้วยลาเทโพ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียน ลงในสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองโน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว” และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำด้วย

 

************

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ