Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทหารพรานพระสงฆ์จิตอาสาสร้างบ้านให้คนชรายากจนเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทหารพรานพระสงฆ์จิตอาสาสร้างบ้านให้คนชรายากจนเฉลิมพระเกียรติ
16 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.
พระครูพิรุณ ชัยมงคลารักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พันเอกจักรพล รุจานันท์ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ร้อยเอกประกาศิษย์ ปรอบโยน ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3204 นำทหารพรานมาช่วยประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มาทำการสร้างบ้านให้คนชรายากจน คือนายสมเพชร ชมพูสมสา อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 10 บ้านฮ่องท่อนพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นคนชราที่อาศัยอยู่กระท่อมที่กำลังจะพัง ซึ่งทางลูกหลานก็มีฐานะยากจนเหมือนกันจะช่วยตัวเองยังแทบไม่รอด แต่นายสมเพชร ชมพูสมสา เป็นคนที่มีใจดีชอบไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านทำอะไรได้ก็ทำช่วยเขา ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไดได ทางพระครูพิรุณ ชัยมงคลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล(ฮ่างต่ำ)

จึงได้มารับเป็นเจ้าภาพหาทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์มาช่วยในการสร้างบ้าน และทางฝ่ายกองร้อยทหารพราน 3204 นำทหารพรานมาช่วยร่วมกับช่างจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการสร้างบ้านให้กับคนชราในครั้งนี้โดยจะผลัดเปลี่ยนกันไปวันละ5-15 คนตามแต่งานจะทำ โดยได้สร้างบ้านคอนกรีต โครงสร้างเหล็ก ที่มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว5 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมกับห้องน้ำ โดยที่ทั้งประชาชนจิตอาสา และทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขอรับบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ และรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ มาทำการสร้างบ้าน ในวันนี้ได้ประมาณ 70 %

และจะแล้วเสร็จในวันจันทร์ซึ่งงทางคณะสงฆ์จะมาทำการทำบุญบ้านเพื่อให้นายสมเพชร ชมพูสมสา ได้ขึ้นอยู่ด้วยความสุขในปั่นปลายของชีวิต ทั้งคณะพระสงฆ์และกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารพรานตลอดจนผู้ร่วมจิตบริจาควัสดุสิ่งของพร้อมเงินทองในการสร้างบ้านเพื่อน้อมจิตกุศลเพื่อถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระชนมายุ66 พรรษา ทั้งหมดจึงมาร่วมทำความดีพร้อมกันชาวบ้านจิตอาสาในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงไม่ได้ไปทำงานทำนาที่ไหนจึงได้มีเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย และยังถือว่าเป็นการสร้างความดีร่วมกันมีโอกาสสร้างความสามัคคีในกลุ่มในหมู่บ้านตนเองทำให้คนอื่นมีความสุขและคนที่มาช่วยก็ได้รับความสุขไปด้วยกัน จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

 

 

 

นายสำราญ แสงสงค์

ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงาน