Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ทากาศเหนือ, ฝ่ายปกครอง อ.แม่ทา, สภ.ทากาศ, สนง.ปภ.จว.ล.พ., ปภ.ทุกเทศบาล, หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.3 และราษฏร บ.ผาด่าน เข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัย

เมื่อ 15 ก.ย.61, 1400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ทากาศเหนือ, ฝ่ายปกครอง อ.แม่ทา, สภ.ทากาศ, สนง.ปภ.จว.ล.พ., ปภ.ทุกเทศบาล, หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.3 และราษฏร บ.ผาด่าน เข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัย ณ รร.บ้านผาด่าน ต.ทากาศ อ.แม่ทา จว.ล.พ. โดยมี นายดำรงค์ จินากาศ นายก ทต.ทากาศเหนือ เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 200 คน